Gädda - Anders Lilja

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:13950
längd:
fångstplats:Emån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: