Gös - Anders Lilja

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:7300
längd:
fångstplats:Krön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: