Karp - Anders Lilja

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:12090
längd:
fångstplats:Hagasjön
metod:
bete:
fångstdatum:1990-08-01
uppdaterad: