Lake - Anders Lilja

art:Lake (Lota lota)
vikt:4715
längd:
fångstplats:Östersjön Korpemåla
metod:
bete:
fångstdatum:1995-01-06
uppdaterad: