Lubb - Anders Lilja

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:13300
längd:
fångstplats:Bratten
metod:
bete:
fångstdatum:2016-02-28
uppdaterad: