Makrill - Anders Lilja

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1060
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: