Mal - Anders Lilja

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:45000
längd:195
fångstplats:Emån
metod:Mete
bete:Ruda
fångstdatum:
uppdaterad: