Mindre kungsfisk - Anders Lilja

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:440
längd:
fångstplats:Yttre bergen, Smögen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: