Mört - Anders Lilja

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:845
längd:
fångstplats:Skivarpsån
metod:
bete:
fångstdatum:1998-04-25
uppdaterad: