Näbbgädda - Anders Lilja

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:1025
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: