Ruda - Anders Lilja

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:2025
längd:
fångstplats:Paviken
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: