Sandskädda - Anders Lilja

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:430
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: