Sandstubb - Anders Lilja

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Östersjön/Timmernabben
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: