Sarv - Anders Lilja

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:1230
längd:
fångstplats:Motalaström
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: