Skrubbskädda - Anders Lilja

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1170
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: