Slätvar - Anders Lilja

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:880
längd:
fångstplats:Öresund, Lappen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: