foto: Lars Örnskov

Småfläckig rödhaj - Anders Lilja

art:Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula)
vikt:1050
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: