Oxsimpa - Anders Lilja

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: