Stensimpa - Anders Lilja

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Alsterån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: