Stäm - Anders Lilja

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:125
längd:
fångstplats:Testeboån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: