Sutare - Anders Lilja

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3525
längd:
fångstplats:Kölbydammen
metod:
bete:
fångstdatum:1992-08-15
uppdaterad: