Svartmunnad smörbult - Anders Lilja

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta Älv
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: