Småspigg - Anders Lilja

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Östersjön, Pataholm
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: