Tunga - Anders Lilja

art:Tunga (Solea solea)
vikt:390
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: