Vitling - Anders Lilja

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:1240
längd:
fångstplats:Öresund M7
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: