Ål - Anders Lilja

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:2705
längd:
fångstplats:Emån
metod:
bete:
fångstdatum:1995-09-03
uppdaterad: