Lerstubb - Anders Lilja

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: