Öring - Anders Lilja

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:7500
längd:
fångstplats:Alsterån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2016-04-07 08:33:28