Sjurygg - Andreas Ekfeldt

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1100
längd:34
fångstplats:Öresund
metod:Flötmete
bete:Sillstrimla
fångstdatum:2016-03-21
uppdaterad:2016-04-16 16:10:07