Gös - Martin Ödmar

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:7853
längd:83
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Nors
fångstdatum:2016-04-27
uppdaterad:2016-04-28 11:37:13