foto: Patrik Andersson

Gös - Patrik Andersson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:3970
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Nors
fångstdatum:2016-05-01
uppdaterad:2016-05-03 07:10:08