Sjurygg - Andreas Schild

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:65
längd:12
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-05-05
uppdaterad:2016-05-06 06:54:14