Tunga - Martin Ödmar

art:Tunga (Solea solea)
vikt:1070
längd:
fångstplats:V Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: