Sjurygg - Marcus Lundgren

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:40
längd:10
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-05-05
uppdaterad:2016-05-06 06:54:16