Tångspigg - Anders Lilja

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Vik Innanför Måseskär
metod:Doppmete
bete:Bit Av En Tångmärla
fångstdatum:2016-05-05
uppdaterad:2016-05-07 11:40:59