Sjurygg - Anders Lilja

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Norra Hamnen Lysekil
metod:Doppmete
bete:Räkbit
fångstdatum:2016-05-06
uppdaterad:2016-05-07 11:41:03