Nors - Anders Lilja

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Norsesund
metod:Microhäckla
bete:Maskbit
fångstdatum:2016-05-04
uppdaterad:2016-05-07 11:41:04