Björkna - Lars Örnskov

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Kalmar
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:2016-05-21
uppdaterad:2016-05-22 20:44:01