Färna - Lars Örnskov

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kalmar
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:2016-05-21
uppdaterad:2016-05-22 20:44:04