Nors - Lars Örnskov

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerum
metod:Meta
bete:Maskagnad Häckla
fångstdatum:2016-04-28
uppdaterad:2016-05-22 20:44:07