Sjurygg - William Essén

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-03-15
uppdaterad:2016-05-25 20:04:44