Ruda - Lars Örnskov

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-05-25
uppdaterad:2016-05-26 05:02:03