Skäggsimpa - Ulf Noreman

art:Skäggsimpa (Agonus cataphractus)
vikt:5
längd:9
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2016-05-27
uppdaterad:2016-05-30 14:33:21