foto: Patrik Andersson

Tobiskung - Patrik Andersson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2016-06-06
uppdaterad:2016-06-08 06:55:43