Grönling - Arvid Enemar

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nyrebäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-06-05
uppdaterad:2016-06-09 12:36:24