Svartmunnad smörbult - Arvid Enemar

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Sannegårdshamnen
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-10-07
uppdaterad:2016-06-09 12:54:45