Sjurygg - Arvid Enemar

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-03-25
uppdaterad:2016-06-10 07:08:10