Blåkäxa - Simon Abrahamsson Norén

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:675
längd:54
fångstplats:10 Gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2016-06-12
uppdaterad:2016-06-15 17:39:17