Hornsimpa - Lars Örnskov

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:250
längd:
fångstplats:Östersjön Innanför Understen
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2016-06-14
uppdaterad:2016-06-15 17:39:20