Groplöja - Lars Örnskov

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:7
fångstplats:Hökensås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-06-19
uppdaterad:2016-06-19 17:05:12